Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Ralf Arzt: Seascape X

Titel: Seascape X
Bildstorlekar
Image sizes

77x145 cm
61x115 cm
53x100 cm
40x75 cm

Beskrivning:
Digitalt skapade grafiska blad, pigment print på Innova 315 grams museum quality paper.
Producerat i 4 varierande storlekar, vardera i 70 exemplar. Samtliga blad är handsignerade och numrerade av konstnären.

Description prints
Digitally created prints, pigment print, on Innova 315 gram museum quality paper.
Produced in 4 different sizes, each in an edition of 70 copies. Each print are hand signed and numbered by the artist.
MK.nr. nn

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: