Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Ralf Arzt: Seascape XIII

Titel: Seascape XIII
Bildstorlekar
Image sizes

100x145 cm
70x101 cm
61x88 cm
45x66 cm

Beskrivning:
Digitalt skapade grafiska blad, pigment print på Innova 315 grams museum quality paper.
Producerat i 4 varierande storlekar, vardera i 70 exemplar. Samtliga blad är handsignerade och numrerade av konstnären.

Description prints
Digitally created prints, pigment print, on Innova 315 gram museum quality paper.
Produced in 4 different sizes, each in an edition of 70 copies. Each print are hand signed and numbered by the artist.
MK.nr. nn

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: