Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Ralf Arzt: Drapped in Blue

Titel: Drapped in Blue
Bildmått: 54,5x31 cm & 70x40 cm
Teknik: Pigment print, upplaga 70 ex.
MK.nr. nn

Beskrivning:
Digitalt skapade grafiska blad, pigment print på Innova 315 grams museum quality paper.
Producerat i 4 varierande storlekar, vardera i 70 exemplar. Samtliga blad är handsignerade och numrerade av konstnären.

Description prints
Digitally created prints, pigment print, on Innova 315 gram museum quality paper.
Produced in 4 different sizes, each in an edition of 70 copies. Each print are hand signed and numbered by the artist.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: