Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Salvador Dali: Homage to Terpsichore

Titel: Homage to Terpsichore
Storlek: 70,5 cm
Teknik: Brons

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post:
Foto/Photo © IAR Art Resources