Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

August Hagborg: Musselplockerskor på Stranden

Titel: Musselplockerskor på Stranden
Storlek: 81x116 cm
Teknik: Olja på duk
MK.nr. 37582

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post:

P_Hagborg=August_01_Hagborg_Agust_81x112cm.jpg


Hagborg=August_01_Hagborg_Agust_81x112cm_med_ram600.jpg