Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

August Hagborg (1852-1921)

Född i Göteborg. 1871 fick han inträde i Konstakademiens förberedande skola. Hösten 1875 reste Hagborg tillsammans med Pauli och Borg till Paris. Han fann sig mycket väl tillrätta i Paris och bosatte sig där. Han målade några interiörer med figurer men oftast är motiven hämtade från kusten vid Normandie med dess fiskarbefolkning.
August Hagborg (1852-1921)