Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Sven Jonson: Elegisk Afton

Titel: Elegisk Afton
Storlek: 53x66 cm
Teknik: Litografi, upplaga 260 ex, samtliga ex stämpelsignerade och numrerade.
MK.nr. nn

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: