Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Krassimir Kolev: Prometheus - Drömtolkaren II

Titel: Prometheus - Drömtolkaren II
Storlek: 65x50 cm
Teknik: Olja på duk
MK.nr. 38632
Prometheus var i grekisk mytologi en titan och son till Iapetos och dennes hustru Klymene. Namnet betyder "den som tänker före" och han var bror till Epimetheus, "den som tänker efteråt" (det vill säga, den omdömeslöse). Han var även bror till Atlas, "den uthållige" eller "bäraren".

Prometheus beskrivs som intelligent och till och med slug. Från första början stod han i opposition till de högsta gudarna med Zeus i spetsen. Brodern Epimetheus var ansvarig för att ge positiva egenskaper åt varje djur. När det blev människans tur fanns det inget kvar att ge henne. Prometheus tyckte då att människan var överlägsen alla andra djur och beslöt att ge henne en gåva som inget annat djur hade. Han beslöt därför att stjäla elden från gudarna och ge den till människorna. För detta tilltag blev han bestraffad genom att bindas vid en klippa (på berget Kazbek i Georgien) där en örn ständigt hackade ut hans lever som dock ständigt växte ut igen. Enligt myten om Herakles, då denne skulle hämta de gyllene äpplena, sköt han med sin pil ned örnen och befriade Prometheus från hans fjättrar.

Zeus förbud mot mänsklighetens nytta av eldens upptäckt kallades av grekerna för den oligarkiska principen.

Grekerna brukade räkna Prometheus förbrytelse som ursprunget till all konst och all vetenskap.
Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: