Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Heikki Koskelainen

Mitt namn är Heikki Koskelainen och jag är uppvuxen i Kungshamn, Bohuslän. I mitt skapande är det naturen, bildkompositionen och framförallt ljuset som är mina arbetsredskap.


Koskelainen=Heikki_Heikkiprofil_260p.jpg Heikki Koskelainen


Jag har ingen utbildning inom fototeknik eller konst utan går bara på min inneboende känsla. Min farmors far var professionell fotograf i Paris och i Finland. Min farfar hade en stor passion att skapa konstverk som utrycktes främst i form av träskulpturer. Min far är även han konstnärlig och har en stor känsla för fotografi och att tillverka konstverk av olika material.

Känslan och naturligheten i mitt fotograferande kan ha med mina gener att göra, jag vet inte, men jag mår bra av att fota och det skänker mig en stor glädje.

Vad som är fotokonst finns det många tolkningar kring. I mitt skapande är det de vackra eller annorlunda fotot som betraktaren tycker om och skulle vilja pryda sitt hem med eller exponera för sig själv eller andra.

Ögonblicket då det konstnärliga fotot skapas kommer aldrig mer tillbaks vilket gör denna konstform unik.