Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anita Mattson

Anita Mattsson har en mycket god grafisk kompetens och skolning men saknar formell utbildning i akvarellmåleri som är den konstart som har kommit att bli hennes signum när hon vill uttrycka sitt konstnärliga ego. Under åren 1969 till 1976 kunde vi ofta se prov på hennes grafiska kunnande. Hennes skyltar och texter var då stående inslag i nära nog varje uppskyltat fönster som varuhusen Åhléns och Domus hade vid denna tid. Anita Mattsson har också intresserat sig för textil konst och textilt konsthantverk. 1980 började hon att arbeta som lärare och cirkelledare företrädesvis vid de kurser i vävning som Studieförbundet ABF anordnade i Uppsala med omnejd, ett arbete som fortsatte fram t.o.m. 1990.

Driften och önskan att med akvarellens hjälp fånga och fritt återge synintryck, atmosfär och stämning från hemstadens gator och torg eller till staden gränsande grönområden har hela tiden legat latent i Anita Mattssons sinne. Hon ger oss även bilden av de idylliska torpen som finns i Uppsalas närhet. Under den senaste 10 -års perioden har detta resulterat i flera små, men för henne betydelsefulla, utställningar. Utställningar där hon mött publikens reaktioner och erhållit uppmuntrans ros men även kritikernas ris.

Många konstklubbars inköpsnämnder har upptäckt hennes kunnande och fängslats av hennes känsla för den motivkrets hon skildrar, till exempel äger Linnes Hammarby fyra av hennes verk som numera säljs som vykort. Hon har illustrerat böcker, framställt affischer, utbildat cirkelledare i konsten att göra overhead och annat framställningsmaterial. För Demensförbundet har hon illustrerat postgirofoldern och för Apoteket har hon illustrerat plastpåsar som Apotekets kunder får. Sunnersta Herrgårds Konferensanläggning är ytterligare ett exempel på officiella platser där man återfinner hennes verk. Anita Mattssons är rikt representerad hos privatsamlare. Speciell uppmärksamhet har hennes litografier väckt. Litografier som i vissa fall nästan är kulturhistoriskt intressanta då de återger rivna eller kraftigt förändrade stadsbilder.