Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Staffan Strand

Strand är skulptör och zoologisk konservator. Han är bl.a. utbildad vid Kolhoffs Naturaliemagasin i Uppsala, även studieri Holland, Frankrike och Tyskland och med examen i Münster. Han har dessutom under många år varit verksam på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Staffan Strand var under många år verksam i Afrika och då främst i Kenya, Botswana och Zimbabwe. Det är från denna period intresset att utföra afrikanska djur uppstod.

Strands intresse för skulptur uppkom under en expedition på norra Grönland år 1986 för Naturhistoriska Riksmuseet. Vid det tillfället skulle han samla in en valross för fortsatta studier. Strand som hade lång erfarenhet med att arbeta med anatomi fick trots detta svårt att mäta och att få korrekt data om det nyskjutna djuret. Strand gjorde då en modell av djuret för att komma underfund med djurets former. Det blev senare, år 1989, Staffan Strands första bronsskulptur.

Staffan Strand skulpterar främst däggdjur och fåglar i en naturalistisk stil med plastin och gjutning enligt lost wax metoden (Sv. förlorad form) och slutprodukten blir i brons.
Rättelse:
I den tryckta katalogen står felaktigt Afrikansk Vattenbuffel. Rätt ska vara Afrikansk Buffel.