Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Théo Tobiasse (1927-2012)

Theo Tobiasse föddes 1927 i Palestina, men flyttade tidigt till Paris. Tobiasse skapade en egen stil som kanske bäst placeras i gränslandet mellan surrealism och expressionism.

Hans motiv har ofta en religiös grund där mycket är hämtat från judiska traditioner. Många motiv har även en litterär grund och ibland med inslag av erotiska anspelningar. Det senare skapar en koppling mellan gamla traditioner och den moderna världen.
The Song of Songs of King Salomon Svit med 12 färglitografier, 1975, samtliga signerade och numrerade Theo Tobiasse 136/200.