Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Venus de la Vilette

Titel: Venus de la Vilette
Storlek: 14,0x10,0 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. nn

Utförd
1892 i Stockholm eller 1893 i England, tryckt i ca 30 exemplar

État
3 av 3

RARITET

Litteratur:
Asplund 82, Hjert&Hjert 220, ZG 82

Gerda Boëthius skriver: "Betydelsen av Zorns framgångar på utställningen våren 1889 framgår bäst av att de franska konstnärerna vände sig till honom för att få hans medverkan till en ny Salong. Det hade länge jäst i vida kretsar och ett försök till viss modernisering av den gamla akademiskt bundna hade icke tillfredsställt. ... Man ansåg att stora orättvisor begåtts då medaljerna utdelats och hänsyn ej tagits till insatser som konstnärer gjort på såväl Världsutställningen som Salongen. Redan på mitten av 1880-talet hade Renoir ivrat för en ny Salong där medlemmarna, societärerna, själva skulle få bestämma vad de ville utställa inom ett visst utrymme ... Det blev ej av då, men samma tanke låg till grund för den utställningsförening man nu bildade. Medlemmarna tillhörde olika åldrar och riktningar. ... Av utlänningar voro Zorn och Edelfelt bland de få icke franska stiftarna och genom dem kom Carl Larsson med. ... Utbrytningen togs oerhört hårt av den gamla Salongen och vreden sitter ännu kvar med oförminskad hetta hos dess funktionärer. Zorns Venus de la Vilette ansågs så sensuell att den skulle kunna ge anledning till en för den nya Salongen skadlig kritik, varför Zorn medgörligt och med gott humör hängde in den på kontoret."

Boëthius, Gerda, Zorn: människan och konstnären, [Ny tr.], Konst och kultur, Stockholm, 1977[1960] sid. 108-109

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: