Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Fru Runberg

Titel: Fru Runberg
Storlek: 20,0x14,0 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. nn

Utförd
1900 i Zorns ateljé i Paris, tryckt i 25-35 exemplar

État
2 av 2

RARITET

Litteratur:
Asplund 155, Hjert&Hjert 104, ZG 155

I Paris träffade han ingenjör Robert Runeberg och hans vackra fru. Zorn målade även hennes porträtt och gjorde en etsning i den eleganta både lätta och distinkta genren. Till porträttet gjorde han en skiss och det är tydligt att det intresserade honom mycket. Konturerna i etsningen äro särskilt intressanta. Den högra axeln är både fast och upplöst. Han har där renodlat sin metod och ger kontrastverkan med de fasta linjerna på halsens vänstra sida och axeln.

Boëthius, Gerda, Zorn: människan och konstnären, [Ny tr.], Konst och kultur, Stockholm, 1977[1960] sid. 400

Jakob Robert Runeberg, född 7 mars 1846 i Borgå, död 13 oktober 1919 i Helsingfors, var en finländsk skeppsbyggnadsingenjör. Han var son till Johan Ludvig Runeberg.

Efter examen från Tekniska realskolan i Helsingfors 1867 och praktik på Wiborgs mekaniska verkstad vidareutbildade han sig i skeppsbyggnadsteknik i Cherbourg. År 1877 sjösattes det av honom konstruerade ångfartyget "S/S Express", vilket på rutten Hangö-Stockholm blev Finlands första fartyg i regelbunden vintertrafik. Runeberg blev med tiden Nordens främste expert på isbrytare.

År 1879 konstruerade Runeberg i Viborg en flygbåt, vilken dock ej kunde lyfta på grund av en alltför klen ångmaskin. År 1881 grundade han i Sankt Petersburg ingenjörsbyrån Bureau Vega som levererade finländska industriprodukter och gatsten till Ryssland. Han tvingades 1918 att lämna Sankt Petersburg och förlorade därigenom all sin egendom.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: