Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Självporträtt 1904 I

Titel: Självporträtt 1904 I
Storlek: 17,5x12,5 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. nn

Utförd
1904 på Hotel Waldorf-Astoria i New York. Detta ex är ej signerat.

État
3 av 3

Extremt ovanlig

Litteratur:
Asplund 180, Hjert&Hjert 119, ZG 180

Av 3 état utgavs en osignerad upplaga i okänd storlek år 1905 i Die Graphischen Künste.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: