Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Sommar

Titel: Sommar
Storlek: 17,8x12,0 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. nn

SÅLD


Utförd
Sommaren 1907

État
1 av 1

Mycket ovanlig

Litteratur:
Asplund 211, Hjert&Hjert 248, ZG 211

En osignerad upplaga på 5.000 ex medföljde årsboken "Ord och Bild" 1910

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: