Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Mästersmeden

Titel: Mästersmeden
Storlek: 19,8x14,9 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. nn

Utförd
1907 i Zorns ateljé i Mora, tryckt i 15-40 exemplar

État
3 av 3

RARITET

Litteratur:
Asplund 215, Hjert&Hjert 207, ZG 215

Modell: Sars Per
Mästersmeden, Sars Per från Vinäs, enligt Zorn "en präktig typ af den gamla Morastammen". det är en ljusdunkel mättad interiör av smedjan, där Sars Pär står vid sin härd. Ljus från härden och ljus till höger. Städet, järnspett, som han smider på, dräktens konturer och veck samt hjulet till höger bilda ett system av linjer, som ge bildens skelett, medan ansiktets oval, som framhäves av västkragen och rättarkransen, upprepas av hjulen. Han har skildrat gubbens fysionomi på ett likartat sätt som Djos Matts, och båda har sin prototyp i Mormor från 1883.

Boëthius, Gerda, Zorn: människan och konstnären, [Ny tr.], Konst och kultur, Stockholm, 1977[1960] sid. 467-468

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: