Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: C.F. Liljevalch

Titel: C.F. Liljevalch
Storlek: 19,8x14,9 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. nn

Utförd
1909 i Zorns ateljé i Mora, tryckt i 50-60 exemplar

État
4/5 av 5

Extremt ovanlig

Litteratur:
Asplund 224, Hjert&Hjert 145, ZG 224

Carl Fredrik Liljevalch (1837-1909)
svensk industriman och disponent vid Bergviks sågverk. Donator till bl.a. flera biologiska museer.

Liljevalch hade bland annat anställning vid Lars Johan Hiertas kontor i Stockholm och fullbordade sin affärsutbildning under en flerårig vistelse i England. Efter återkomsten till Sverige ägnade han sin verksamhet först åt tillgodogörandet av de norrländska skogsrikedomarna. Sammanförandet av det stora Bergviksbolaget blev den främsta frukten av hans arbete på detta område.

För utnyttjandet av de mellansvenska fosforhaltiga järnmalmerna bildade han sedan tillsammans med engelska kapitalister Grängesbergs gruvaktiebolag samt förvärvade aktiemajoriteten i järnvägarna från Grängesberg till Oxelösund, som sedermera sammanslöts i det bekanta Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund med Liljevalch som den förnämsta drivkraften.

Vid sidan av denna ekonomiska verksamhet ägde Liljevalch många andra intressen. Han var t.ex. stor naturvän och en av initiativtagarna till grundandet av Biologiska museet i Stockholm, och någon tid före sin död skänkte han medel till inrättande av liknande museer även i Uppsala och Södertälje.

Liljevalch donerade genom sina testamentariska dispositioner, förutom betydande egendomar i Norrland, omkring 1,5 miljoner kronor i dåtidens pengavärde till allmänna ändamål. Sålunda testamenterade Liljevalch bl.a. 200 000 kr. till vardera av följande institutioner: Sveriges kontoristförening, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms högskola och Uppsala universitet. Till Jämtlands läns hushållningssällskap donerade Liljevalch, jämte 150 000 kr, all sin fasta och lösa egendom inom Medstugans by i Åre socken. Enligt donators bestämmelse ska denna egendom utgöra en mönstergård för traktens hemmansägare. Liljevalchs kvarlåtenskap användes även till grundandet av Liljevalchs konsthall.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: