Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Tre Systrar

Titel: Tre Systrar
Storlek: 24,8x17,8 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. nn

Utförd
1913, sannolikt i Zorns ateljé i Mora

État
3 av 3

Litteratur:
Asplund 258, Hjert&Hjert 268, ZG 258

Modellerna är tre av Bruno Liljefors döttrar.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: