Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Zorn och hans Hustru

Titel: Zorn och hans Hustru | Zorn and his Wife
Storlek: 31,7x21,1 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38914

SÅLD / SOLD

Utförd: 1890 i Zorns ateljé i Paris

Inspirerad av Rembrandts "Självporträtt med hans fru Saskia"

Litteratur: Asplund 43, Hjert & Hjert 31, Delteil 42, Schubert-Soldern 26, ZG43

Etat 2 av 2 Mycket ovanlig | Very rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: