Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: En skål i Idun II

Titel: En skål i Idun II | A Toast II
Storlek: 31,8x26,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38992

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed:
1893

Litteratur | Litterature:
Asplund 80, Hjert & Hjert 57, Delteil 80, Schubert-Soldern 58, ZG80

Etat | State:
5 av 5
Extremt ovanlig | Extremely rare


Utförd efter oljemålningen med samma titel hösten 1892. Etsningen är utförd i USA, hösten 1893 men är spegelvänd mot målningen.


Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: