Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Herr och Fru Fürstenberg

Titel: Herr och Fru Fürstenberg | Mr. and Mrs. Fürstenberg
Storlek: 27,7x19,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38907

SÅLD | SOLD

Utförd: Hösten 1895 i Göteborg

Etat 3 av 3
Extremt ovanlig | Extremely rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: