Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Nya Visan

Titel: Nya Visan | New Ballad
Storlek: 22,7x15,1 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38616

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed
1903

Litteratur | Literature
Asplund 171, Hjert & Hjert 199, Delteil 169, Schubert-Soldern 140, ZG 171

Etat | State
1 av 1

Mycket ovanlig | Very rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: