Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Fru Granberg

Titel: Fru Granberg
Storlek: 17,7x11,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38616

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed:
1903

Litteratur | Literature:
Asplund 172, Hjert & Hjert 115, Delteil 171, Schubert-Soldern 142, ZG 172

Etat | State
3 av 4 Raritet | Rarity

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: