Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Mrs. Kip

Titel: Mrs. Kip
Storlek: 20x15 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39198

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed
1904 i New York
In New York 1904

Etat | State
1 av 1

Extremt ovanlig | Extremely rare


Gerda Boëthius skrev att Zorn under denna period avbildade flera inflytelserika män vid denna period men att alla var klädda i mörka kostymer vilket begränsade Zorns målarglädje. "Den äventyrliga miss Grigsby, Emma Rasmussen, som han i hög grad tjusades av och Mrs Kip lättade upp de många mörkklädda allvarliga herrarna..." G. Boëthius "Zorn, tecknaren, målaren, etsaren, skulptören" 1949, sid 439.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: