Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Hemulå II

Titel: Hemulå II
Storlek: 15,7x11,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39165

Utförd | Executed
1906 i Zorns ateljé i Mora.
In Zorn's studio in Mora 1906.

Etat | State
2 av 2

Extremt ovanlig | Extremely Rare

SÅLD | SOLD

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: