Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Knut Kjellberg

Titel: Knut Kjellberg
Storlek: 17,8x12,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38957

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed
1907

Literatur | Literature
Asplund 217, Hjert & Hjert 138, Delteil 216, ZG 217

Etat | State
1 av 1

Raritet | Rarity

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: