Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Yttersta Skären

Titel: Yttersta Skären | Seaward Skerries
Storlek: 18,0x25,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38933

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed:
1913

Litteratur | Literature:
Asplund 256, Hjert & Hjert 265, ZG 256

Etat | State:
1 av 1
Ovanlig | Rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: