Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Svanen

Titel: Svanen | The Swan
Storlek: 24,8x19,7 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38932

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed:
1915

Litteratur | Literature:
Asplund 269, Hjert & Hjert 276, ZG 269

Etat | State:
3 av 3

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: