Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Mina Modeller

Titel: Mina Modeller | My models
Storlek: 19,7x15,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38931

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed: 1916

Litteratur | Literature:
Asplund 273, Hjert & Hjert 277, ZG 273

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: