Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Mrs. Potter Palmer

Titel: Mrs. Potter Palmer
Storlek: 23,7x16,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39433

Utförd | Executed:
1893

Litteratur | Litterature:
Asplund 107, Hjert & Hjert 72, Delteil 105, Schubert-Soldern 80, ZG80

Etat | State:
1 av 1

Mycket ovanlig | Very rare


Gerda Boëthius skriver:

Etsningen blev under nittiotalets senare hälft ett alltmer centralt intresse. Ifrån att ha varit en form av studie och ett tidsfördriv började han nu att räkna den som en del av yrket. Att Zorn slog igenom så fullständigt som grafiker betydde mycket för den hastighet varmed hans rykte växte och har även hållit hans namn levande under den kritiska period som det sista kvartsseklet i många avseenden varit.

Utom de stora bladen 1895–96 gjorde Zorn en rad porträtt. I Gerda Hagborg III arbetar han med parallella och strålformiga streckgrupper … samma effekt har han använt i mrs Potter Palmers porträtt, där den eleganta linjen domderar. Hon var i Paris 1898 och etsades av Zorn. … Originell är kompositionen i Albert Besnard och hans modell, där den storväxte fransmannens rygg upptar bladets vänstra sida och man ser modellen hopkrupen i fonden. Det är en stramt komponerad plåt. Man fäster sig vid tavlan som hänger snett på väggen och upprepar huvudets axel samt rektanglarna i fonden.


Boëthius, Gerda, 1890-1961. - Zorn : Tecknaren, målaren, etsaren, skulptören. – 1949. Sid 389-390

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: