Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Oscar II

Titel: Oscar II
Storlek: 24,7x17,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. nnUtförd | Executed
1898 ombord på HMS Drott, Marstrand
On board the royal yacht HMS Drott in Marstrand 1898

Etat | State
2 av 2

Ovanlig | Rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: