Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Mrs. Cleveland II

Titel: Mrs. Cleveland II
Storlek: 24,7x15,7 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. nn

First Lady Frances Cleveland

Utförd | Executed
1899 i USA
1899 in USA

État | State
6 av 6

Tryckt i 15-30 exemplar
Printed in 15-30 copies

Mycket ovanlig | Very rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: