Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Stående modell

Titel: Stående modell | Standing Model
Storlek: 22,5x15,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39313

Utförd | Executed
1901

Litteratur | Literature
Asplund 168, Hjert & Hjert 236, Delteil 166, ZG 168

Etat | State
2 av 2
Extremt ovanlig | Extremely rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: