Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Dunkelt Hörn

Titel: Dunkelt Hörn | A dark corner
Storlek: 20x15 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39311

Utförd | Executed
1903

Litteratur | Literature
Asplund 175, Hjert & Hjert 239, Delteil 174, Schubert-Soldern 145, ZG 175

Etat | State
2 av 2 Ovanlig | Rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: