Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Anna kammar sig

Titel: Anna kammar sig | Anna doing her hair
Storlek: 18,0 x 11,9 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39310Utförd | Executed
1906

Litteratur | Literature
Asplund 200, Hjert & Hjert 245, Delteil 199, ZG 200

Etat | State
3 av 3 Extremt ovanlig

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: