Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Vått

Titel: Vått | Wet
Storlek: 15,8x12 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39183

Utförd | Executed
1911

Litteratur | Literature
Asplund 240, Hjert & Hjert 260, ZG 240

Etat | State
3 av 3
Ovanlig | Rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: