Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Bärsärk

Titel: Bärsärk
Storlek: 25x17,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39217

Utförd | Executed:
1914

Litteratur | Literature:
Asplund 261, Hjert & Hjert 271, ZG 261

Etat | State:
4 av 4

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: