Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Mina modeller

Titel: Mina modeller
Storlek: 19,7x15,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39089

Utförd | Executed
1883

Litteratur | Literature
Asplund 273, Hjert & Hjert 277, ZG 273

Etat | State
2 av 2

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: