Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Modersglädje I

Titel: Modersglädje I
Storlek: 21,4x16,3 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. 39595

Utförd | Executed
1883 i Zorns ateljé i London
1883 in Zorn's studio in London

État | State
1 av 1, tryckt i 5-15 exemplar
1 of 1, printed in 5-15 copies

RARITET
Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post:
Anders Zorn (1860-1920)