Sergio Silva Cajahuaringa

Mollbrinks är glada över att representera den  framstående peruanska konstnären Sergio Silva Cajahuaringa.

 

År 2019 presenterade vi för första gången Cajahuaringa för vår publik då i samarbete med Peruanska Ambassaden i Stockholm. Föga kunde vi ana att en utställning med en för många okänd konstnär från Peru skulle bli så uppskattad av våra besökare. Uppföljningen visade att hans abstrakta kolorit tilltalar den svenska publiken precis lika mycket som den sydamerikanska. 

Sergio Silva Cajahuaringa

 

Sergio Silva Cajahuaringa föddes i Lima, Peru, 1969. Han började tidigt intressera sig för konst och filosofi som han förde samman, t.ex. ”vad är tid” i ett konstverk.

 

1988 antogs Cajahuaringa till Escuela Superior de Bellas Artes dvs. Perus främsta skola för konst. Några av hans mentorer under utbildningen var framstående Peruanska konstnärer som Eduardo Cervantes, Raul Alvarez och Miguel Nieri. Han examinerades 1993 och tilldelades ”Diamond Anniversary” för bästa avgångsstudent. Konstant arbete och omsorg för själva måleriet samt den Andiska kulturen och dess betydelse för samtiden ledde Cajahuaringa till flera framgångsrika utställningar, stipendium och utmärkelser i hela Sydamerika.

 

Vid 1990-talets slut reste Cajahuaringa utanför Sydamerika och i både Nordamerika och Europa togs hans konst emot med stort intresse samt flera lyckosamma utställningar med goda betyg både från kritiker och besökare.

 

Därefter har Cajahuaringa blivit internationellt erkänd och han har haft utställningar i 21 länder i fyra världsdelar. Han har hela tiden fortsatt att utforska den Andiska historiken och dess natur för att hitta nya element att sammanfoga sina surrea­listiska och abstrakta målningar.

 

Hela mitt arbete presenterar en kreativ process ur en abstrakt surrealistisk synvinkel och inspir­eras av förhållandet mellan människa och miljön. Detta förhållande återspeglas i mitt arbete i form av en abstraktionsvärld där symboler, metaforer, allegorier och myter når en fullständig uppenbarelse genom de bilder vi ser i verken.

 

Klamrandes fast vid den spontanitet och rationalitet som utgör viktiga faktorer i den surrealistiska abstraktionen, där uppstår mitt engagemang för att hitta det fria uttrycket för dyrkan och den aldrig tidigare skådade kronol­ogiska förstörelsen av arkeologiska kvarlevor. Denna idé är inramad i en esoterisk, mytisk filosofi som söker de mänskliga relationernas bekräftelse mellan konsten och det liv som kvarstår.

Därför söker mitt arbete tolka denna fysiska miljö och de jordlevande och atmosfäriska elementens förfall, som i sin passage genom tiden och under åren på vår planet har genomgått en ständig utveckling som människan är transcendentalt involverad i. Elementen representeras på ett subtilt sätt, ibland av föremål som placeras i en komposition av form och färg och i andra fall med linjer eller ritning­ar; vissa verk föreställer geometriska former som symboliserar människans eviga intresse av att veta mer än vad världen erbjuder henne.

Jose Beraun Aranibar

Former Ambassador of Peru to Sweden

 

Sergio Silva Cajahuaringa, is a Peruvian plastic artist who develops his work around abstract surrealism. Based in Lima, Peru, he has participated in innumerable individual exhibitions in Peru and across four continents, having been awarded in numerous opportunities.

 

Thanks to his contributions, he already occupies a privileged place in the new generations of artists who develop this area of plastic expression due to his talent and originality.

 

Silva Cajahuaringa is looking forward to displaying his work at the Mollbrinks Gallery as a symbol of opening to other cultures. The artist has noted that he feels that such exposure helps him to feed his mind and soul and this further translates into his future artworks.

Few Peruvian painters have enjoyed such an exceptional journey as Silva Cajahuaringa. Due to his merits and awards obtained in Peru and abroad, he has become an outstanding artist for Contemporary Peruvian Art.

I have had the pleasure to promote and accompany the work of Sergio Silva Cajahuaringa the last 20 years in different countries and it is, once again, a pleasure to present to the Swedish art world this fantastic artist.

 

Jose Beraun Aranibar

Former Ambassador of Peru to Sweden