Salvador Dalí

Skulpturer

Hur tillverkas en bronsskulptur?

Skapandet av en bronsskulptur är en detaljerad och tidskrävande process. Det kan ta veckor med noggrant arbete innan en skulptur är klar. Att skapa ett slutligt konstverk kräver den konceptuella idén och en maquette, dvs. en tredimensionell skiss gjord av konstnären som kan vara av vilket material som helst, vax, gouache eller en ritning som kommer att ligga till grund för skulpturen. Vanligtvis görs en maquette i vax eller lera.

 

Bronsskulpturer tillverkas med hjälp av en process som vanligtvis kallas förlorad vaxteknik (lost wax) eller 'cire perdue' i konstnärliga termer. Denna teknik har sina rötter i antiken och går tillbaka så långt som 5000 f.Kr. Fördelen med denna teknik är att den gör att allt som kan modelleras i vax kan omvandlas exakt till metall och använd än idag för att framställa skulpturer av mycket hög kvalitet.

 

Förlorad vax (lost vax)

Den förlorade vaxprocessen börjar med skapandet av en form gjuten av gips. Formen är gjord av gjutaren och baserat på konstnärens maquette/modell. Från denna modell skapar gjutaren ett exakt negativ genom att täcka den med olika fina lager av kiselgummi och gips. Detta är en av de mest komplexa delarna i bronsprocessen som kan fånga alla detaljer i den ursprungliga modellen. Denna form är grunden för att skapa en vaxgjutning.

 

Form från konstnärens maquette. Denna används sedan för att göra vaxfiguren som är grunden till formen bronset sedan ska gjutas i.  

 

Därefter borstas hett vax på formen flera gånger, så att den sipprar in i de allra minsta utrymmena och täcker formens insida. När vaxet har svalnat har vi kvar ett ihåligt vaxduplikat av originalet. Konstnären eller en gjutare avslutar genom att finputsa vaxskulpturen för hand och behandlar varje vaxgjutning som ett originalkonstverk.

 

Därefter fästs vaxstavar (rör), på vaxmodellen. Dessa gör att det smälta bronset sedan kan strömma in i formen. 

 

Innan gjutning måste dock en form för bronset skapas. Enkelt förklarat byggs ett stenhårt skal av gips och kvartssand runt vaxmodellen som kan motstå höga temperaturer och tryck. Därefter kan formen som nu är täckt av gips läggas i en ugn med hög temperatur så att vaxet smälter bort och lämnar ett ihåligt utrymme. Därav termen "förlorat vax" (lost wax). När det hårda skalet har svalnat, hälls smält brons i formen och fyller formen där  vaxskulpturen tidigare fanns.

 

 

När bronset stelnat krossas gipsformen och rören skärs av. Vad vi har kvar är en bronsskulptur som exakt replikerar modellen.

 

En gjutare rengör bronsen och sandblästrar den för att ta bort eventuella rester av beläggningen för att få fram konstverkets ursprungliga struktur. Ett av de sista stegen kallas patinering och är den traditionella tekniken för färgning av brons. Genom att kombinera värme med kemikalier och syror reagerar bronset för att skapa rika färgnyanser enligt konstnärens specifikationer.

 

patinering

 

Slutligen stämplas skulpturen med gjuterimärke, konstnärens signatur, ev. upphovsrätts logotyper och numrering. Först nu kan skulpturen betraktas som komplett. Varje skulptur går igenom denna detaljerade process. Varje bronsskulptur som framställs är en kombination av tid och ansträngning som görs av professionella gjutare. Genom den förlorad vax processen återspeglar slutskulpturen konstnärens ursprungliga modell exakt.

Äkthetscertifikat

Certificate of Authenticity (english below)

Till varje skulptur medföljer ett unikt och oficiellt äkthetscertifikat.

 

Både Mr. A. Reynolds Morse, VD och grundare av the Salvador Dalí Museum, Florida, och Mr. Robert Descharnes är erkända som de ledande specialisterna när det kommer till Salvador Dalís liv och arbete. Den senare är författare till den enda catalogue raisonée över Salvador Dalís skulpturer. Båda två har officiellt skrivit texter exklusivt för certifikaten. 

 

Certifikat från gjuteriet

Utöver ovan nämnt certifikat medföljer även ett unikt certifikat från gjuteriet som gjort skulpturen. Certifikatet är utgivet av Perseo Art Foundry.

Certificate of Authenticity

Each sculpture is accompanied by an official Certificate of Authenticity.

 

Both Mr. A. Reynolds Morse, President and Founder of the Salvador Museum in Florida (now deceased), and Mr. Robert Descharnes (now deceased), world renowned Dalí expert and author of the only catalogue raisonée of Salvador Dalí sculpture, have officially written their comments exclusively for use on the certificate.

 

Foundry Certificate

In addition to the above Certificate of Authenticity, each sculpture is accompanied with a Foundry Certificate issued by Perseo Art Foundry

Catalogue Raisoné

"Dalí: The Hard and the Soft, Sculptures & Objects"

"Dalí: The Hard and the Soft, Sculptures & Objects", 2004, av Robert and Nicolas Descharnes, är en sk. Catalogue Raisonée över alla skulpturer Salvador Dalí utförde under sin livstid.  Samtliga skulpturer vi säljer kommer från the Dalí Universe, Schweiz, och är upptagna i denna bok.  

 

Robert Descharnes och hans son Nicolas är allmänt känd som de ledande specialisterna när det kommer till Salvador Dalís liv och arbete.

 

Robert Descharnes träffade Dalí första gången år 1950 på ett kryssningsfartyg på väg till Europa från New York. Han kom att bli Dalís levnadstecknare och började dokumentera hans arbeten och privatliv.  Descharnes arkiv består av tusentals fotografier och berättelser om Dalí och hans verk. Han förblev Dalís personliga sekreterare och nära vän resten av Dalís liv.

 

Robert Descharnes och hans familj fick en unik inblick i mästarens liv och skrev manga böcker om Dalí. Descharnes son, Nicolas, arbetade ihop med sin far och räknas i dag som ledande specialist på Salvador Dalí.  

 

ISBN 2-9521023-1-7

 

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Höjd: 90,5 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

För detta motiv valde Salvador Dalí, något chockerande, en ung kvinna. Dalí visade mycket litet intresse för barn även om den humor som finns i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Alice i Spegellandet hade motiverat honom sedan 1930-talets början. Alice erbjöd Dalí flertalet motiv som passade hans overkliga värld. Skulpturen Alice i Underlandet väckte barndomsminnen från när hans syster, Ana María, hoppade hopprep. Skulpturen Alice i Underlandet visar en ung kvinna i rörelse med ett huvud av rosor och välformade bröst.

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 624

Foto © IAR Art Resources

Space Venus

Space Venus

Höjd: 65 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 616

Foto © IAR Art Resources

Dalínian Dancer

Dalínian Dancer

Höjd: 40,5 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

Inspirerad av hennes egen inre kraft leder denna livfulla dansares rytmer våra tankar till den spanska flamencon. Dalí var fascinerad av alla olika dansers energi, dess konst och djupa anda, flamencon var den dans som speciellt trollband honom. Flamencon är en stark symbol för hans hemland och är känd för att utforska hela spektret av mänskliga känslor. I Dalís skulptur snurrar dansösens kjolar kring henne i en spontan uppvisning av vitalitet och extas.

Litteratur:
R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 646

Foto © IAR Art Resources

 

 

Homage to Terpsichore

Homage to Terpsichore

Höjd: 70,5 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 620

Foto © IAR Art Resources

Horse Saddled with Time

Horse Saddled with Time

Höjd: 44 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 650


Foto © IAR Art Resources

Lady Godiva

Lady Godiva with Butterflies

Höjd: 51 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:
R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 640


​Foto © IAR Art Resources

Triumphant Elephant

Triumphant Elephant

Höjd: 53 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 651

Foto © IAR Art Resources

En av Dalís främsta förekommande ikonoklastiska symboler, dvs. att uppsåtligen förstöra eller förändra religiösa ikoner och motiv, var elefanten uppburen av långa smala ben likt en insekts eller giraffs ben. Detta symboliserade kontrasten mellan robusthet och bräcklighet eller som konstrast mellan det förflutna och vår nutid. Djurets juvelsmyckade sadel symboliserar rikedom samt att gryningen av en ny era tillkännages av en flygande ängel, som med en trumpets fanfar välkomnar framgång och välstånd. Dalís elefant exemplifierar alla varelsers hopp om rikedom och lycka i framtiden.

 

Foto © IAR Art Resources

Dance of Time I

Dance of Time I

Höjd: 26,5 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 636

Foto © IAR Art Resources

Profile of Time

Profile of Time

Höjd: 51 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:
R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 615

Foto © IAR Art Resources

 

 

Nobility of Time

Nobility of Time

Höjd: 60 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 635

Nobility of Time finns även som monumental staty. Mollbrinks hade äran att 2017 visa denna staty på Augustas torg, Kungshamn, i samarbete med Sotenäs Kommun, samt 2019 i Kungsträdgården, Stockholm, i samarbete med Stockholms Stad och Stockholmsmässan. 

Foto © IAR Art Resources & Antikmässan, Gustav Kaiser

Dance of Time III

Dance of Time III

Höjd: 26,5 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 636

Foto © IAR Art Resources

Space Elephant

Space Elephant

Höjd: 94 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

I den Dalíanska samlingen av djur upptar elefanten en central och överväldigande roll. Den fridfulla och fredliga elefanten saknade, enligt Dalí, det graciösa utseendet som många andra djur har. Genom bara några få penseldrag i målningen Den heliga Sankt Antonius, 1946, kunde Dalí förändra denna medfödda svaghet: vad kan vara mer elegant än att ett av världens mäktigaste djur får giraffens ben? Det är lätt att föreställa sig Surus, Hannibals elefant under det Andra puniska kriget, vandrandes graciöst genom Alperna med sin snabel majestätiskt pekandes mot himlen. Space Elephant, fulländad med en obelisk, skulpturen tycks ha en rikligt bepansrad tvillingbror i målningen Den heliga Sankt Antonius.

Litteratur:
R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 631

Foto © IAR Art Resources

Adam & Eve

Adam & Eve

Höjd: 52 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 654

Foto © IAR Art Resources

Homage to Fashion

Homage to Fashion

Höjd: 51 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

Som liten pojke älskade Dalí att klä upp sig och klä ut sig: ”Förklädnad var en av mina största passioner som barn”. Dalí var i hela sitt liv mycket noggrann med sitt utseende och ägnade mycket tid åt sin klädsel, sitt hår och sin karaktäristiska vaxade mustasch.


Dalí kom under 1930-talet i kontakt med haute couture och allt sedan dess fascinerandes han av denna konstform. Haute couture är den högsta formen av sömnadskonst och beteckningen borgar för skicklighet, kreativitet samt exklusivitet och appliceras på ett antal europeiska modehus.


I skulpturen Homage to Fashion hyllar Dalí personer i modevärlden som påverkat och inspirerat hans konst bl.a. Coco Chanel, Elsa Schiaparelli och modellen Amanda Lear. Schiaparelli blev en frekvent samarbetspartner med Dalí och de tillsammans utförde flera surrealistiska skapelser t.ex. Shoe Hat (1937) och den mycket kontroversiella Hummerklänningen (1937) som vid ett tillfälle bars av Wallis Simpson för en fotosession tillsammans med fotografen Cecil Beaton vid Château de Candé. Detta orsakade mycket stark kritik då Simpson strax efter att bilderna publicerades i Vogue skulle gifta sig med Edward VIII, Duke of Windsor.


I den här skulpturen har Dalí valt att istället för att avbilda en supermodell, brukligt i modevärlden, låta Venus posera, hon är sensuellt avbildad utan kläder. Istället för hår har hon vackra rosor på huvudet likt en kärleksförklaring till det vackra modet. Framför henne knäar en hovman, en dandy, som i sin eleganta klädsel hyllar sin musa. Båda figurerna lutar sig mot en stylta, dandyns är formad som en käpp eller klyka. Båda är återkommande Dalíanska symboler.


Den unga manliga figuren återfinns i Dalís målning ”The Ghost of Vermeer of Delft Which Can Be Used As a Table”. (1934). Målningen och skulpturen har slående likheter så som likvärdig knäställning och stylta samt hovmannens eleganta klädsel.


Målningen ”The Ghost of Vermeer of Delft Which Can Be Used As a Table” som denna skulptur till viss del härstammar från är en hyllning till konstnären Johannes Vermeer (1632-1675, Nederländerna) som Dalí beundrade.

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 634

Foto © IAR Art Resources

Dance of Time II

Dance of Time II

Höjd: 30,5 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:
R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 637


​Foto © IAR Art Resources

Woman Aflame

Woman Aflame

Höjd: 84 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 655

Eld är ett återkommande tema i Salvador Dalís bildvärld. Barndomsminnen från grillkvällarnas eldar i vikarna omkring Cape Creus och den heta sommarsolen som blekte landskapet omkring Cadaqués etsades fast i Dalís minne. År 1936–37, under det spanska inbördeskriget skapade Dalí målningen The Burning Giraffe där en giraff brinner i målningens bakgrund. Lågorna äter snabbt upp giraffens långa hals. I målningens förgrund kan skönjas en kvinna med lådor längs med hennes kropp. Även om Dalí valde att hålla sig neutral och icke politisk genom att hävda att ”Jag är Dalí, och bara det” är denna målning ett tecken på hans oro för stridigheterna i sitt hemland. Den graciösa skulpturen Woman Aflame, har sitt ursprung i målningen The Burning Giraffe, visar en kvinna, stöttad av en karakteristisk Dalí klyka, täckt med lågor samt nio halvöppna lådor fyllda med mysterium.

 

Foto © IAR Art Resources

Surrealist Piano

Surrealist Piano

Höjd: 60  cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 643

Foto © IAR Art Resources

Unicorn

Unicorn

Höjd: 57  cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:
R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 615

Foto © IAR Art Resources

 

 

Triumphant Angel

Triumphant Angel

Höjd: 50 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

Ängeln är så lätt att den överträffar jordens gravitation och den ger ett lyriskt uttryck för Dalís värld av drömmar och fantasi. I själva verket sa Dalí en gång ”Ingenting är mer stimulerande än en ängels idé.” Från 1940-talets slut då han allt oftare började väva in religiösa teman i sin bildvärld förekommer änglar allt oftare i motiven. I denna graciösa skulptur sprids de Dalíanska budskapen ut av en ängel som basunerar ut sin gudomliga musik. Vingarna och huvudet har kastats tillbaka och ängeln skickar sitt jublande budskap till alla som lyssnar.

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 652

 

Foto © IAR Art Resources

Homage to Newton

Homage to Newton

1980

Höjd: 35 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

I denna skulptur, baserad på den lilla bilden som illustreras i målningen Phosphene of Laporte (1932), genomborrade Dalí figuren med två hål: en som visar frånvaron av Newtons vitala organ, medan det tomma huvudet antyder öppenhet. Dalí antyder att Newton har blivit ett accepterat namn inom vetenskapen, helt avlägsnat från sin personliga identitet och individualitet.

 

Dalí var besatt av motsatsparet hårt och mjukt, här leker han med att vända anatomin och visa benen som sticker ut från kroppen. Som Dalí berättar i sin självbiografi, The Secret Life of Salvador Dalí: "Höftbenen, som absolut måste vara mycket framträdande, så att man vet att de är där"

 

1986 tillägnade kungen av Spanien ett torg i Madrid till Dalís ära och konstnären skapade ett fem meter högt monument av denna skulptur. Skulpturen står fortfarande kvar idag.

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 299

Foto © IAR Art Resources

Snail and the Angel

Snail and the Angel

Höjd: 44 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

Denna skulptur upptar en viktig plats i det Dalíanska universumet, då den är nära kopplad till konstnärens möte med Sigmund Freud som Dalí kom att betrakta som sin spirituella fader. Under den tidiga surrealismrörelsen var Dalí omgiven av psykoanalytiska influenser och dessa idéer införlivades starkt i hans konstverk. När Dalí såg en snigel på en cykel utanför Freuds hus fängslades han av idéen med att koppla samman snigeln med ett mänskligt huvud och senare snigeln med Freuds huvud. Det är välkänt att en av Dalís starkaste fetischer var just snigeln av den enkla anledningen att den har både det mjuka (snigeln) och det hårda (skalet).

 

Paradoxalt väljer Dalí att avbilda snigeln, som i sig är en symbol för att tiden långsamt passerar, genom att ge den vingar samtidigt som den rider fram över böljande vågor. På dess skal rider en gudomlig budbärare som kan uppnå en obegränsad hastighet och den ger snigeln gåvan att röra sig fritt genom tid och rum.

Litteratur:
R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 621

Foto © IAR Art Resources

 

 

Saint George and the Dragon

Saint George and the Dragon

Höjd: 46 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 613

Foto © IAR Art Resources

Birdman

the Bird Man

Höjd: 27 cm (inkl. bas)

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:  R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 291


Foto © IAR Art Resources

Man with Butterfly

Man with Butterflie

Höjd: 55,5 cm

Brons

Upplaga 350 ex. Varje skulptur numrerad och signerad. Certifikat från Dalí Universe medföljer. 

 

Litteratur:
R & N Descharnes, Dalí, the hard and soft, Spells for the Magic of Form, Sculptures & Objects, Azay le Rideau, 2004, nr. 648


​Foto © IAR Art Resources