Alexander Klingspor

Hybrid Speciation No. I - New York City

Hybrid Speciation No. I -  New York City

Alexander Klingspor

SLUTSÅLD / SOLD OUT

"Hybridiseringen mellan två eller flera distinkta släktlinjer som bidrar till ursprunget till en ny art 

(Encyclopedia of Evolutionary Biology, fritt översatt från engelska till svenska)

När två olika arter sammanfogas kallas det Hybrid Speciation (engelsk term) i den vetenskapliga världen. Detta fenomen är grunden för min första bronsskulptur. Efter att ha tillbringat ett decennium i New York kände jag att jag blev en del av staden. Jag började uppskatta råttorna i Chinatown, skräpet på Union Square och antalet udda dofter som driver genom Manhattans gator. Min känsla av att tillhöra staden blev en känsla av att gå samman med storstadsmiljön. Globalt sett lever fler och fler människor i städer i vår tid. Vi smälter ihop med våra metropoler. Människor har alltid varit konsumenter av det mesta jorden har att erbjuda, men nu konsumerar vi väldigt snabbt. Den perioden vi lever i definieras ofta som Anthropocen - den tid under vilken mänsklig verksamhet har påverkat miljön tillräckligt för att utgöra en distinkt geologisk förändring på planeten.

Skulpturen jag har skapat är avsedd att skildra ett mänskligt kranium sammanfogat med New York Citys gator och legenden om alligatorn i avloppen. Rykten och rapporter om reptiler i staden började redan på 1930-talet och bekräftade fall har rapporterats så sent som 2020 av New York Times. Dessa alligatorer fördes till NYC av människor, precis som allt annat som man kan hitta i staden. När vi fortsätter att gå samman med våra städer och städerna fortsätter att forma oss, sker en form av hybridspeciering och en ny mänsklig varelse utvecklas - den urbana arten hemmahörande i Athropoceneperioden.

Alexander Klingspor
Stockholm 2021

  • Skulpturens storlek, längd 24,5 cm, bredd ~13 cm, höjd ~16 cm
  • Marmorsockelns storlek: 25 x 17 x 5 cm.
  • Upplaga 12 ex. + 2 Épreuve dârtiste (EA) och 1 Artist Proof (AP).
  • Samtliga exemplar numrerade 1/12 – 12/12 och 1/2 EA – 2/2 EA samt 1/1 AP.
  • Utförd 2020/2021 och gjuten på Perseo SA, Fonderie d’art – Art Foundry, Mendrisio Schweiz.
  • Skulpturen är monterad på sockeln med en stång.
  • Skulpturen kan även placeras direkt på marmorsockeln.

Bilder från gjuteriet, Fonderie d’art – Art Foundry, Mendrisio Schweiz 

Hur tillverkas en bronsskulptur?

Skapandet av en bronsskulptur är en detaljerad och tidskrävande process. Det kan ta veckor med noggrant arbete innan en skulptur är klar. Att skapa ett slutligt konstverk kräver den konceptuella idén och en maquette, dvs. en tredimensionell skiss gjord av konstnären som kan vara av vilket material som helst, vax, gouache eller en ritning som kommer att ligga till grund för skulpturen. Vanligtvis görs en maquette i vax eller lera.

 

Bronsskulpturer tillverkas med hjälp av en process som vanligtvis kallas förlorad vaxteknik (lost wax) eller 'cire perdue' i konstnärliga termer. Denna teknik har sina rötter i antiken och går tillbaka så långt som 5000 f.Kr. Fördelen med denna teknik är att den gör att allt som kan modelleras i vax kan omvandlas exakt till metall och använd än idag för att framställa skulpturer av mycket hög kvalitet.

 

Förlorad vax (lost vax)

Den förlorade vaxprocessen börjar med skapandet av en form gjuten av gips. Formen är gjord av gjutaren och baserat på konstnärens maquette/modell. Från denna modell skapar gjutaren ett exakt negativ genom att täcka den med olika fina lager av kiselgummi och gips. Detta är en av de mest komplexa delarna i bronsprocessen som kan fånga alla detaljer i den ursprungliga modellen. Denna form är grunden för att skapa en vaxgjutning.

 

Form från konstnärens maquette. Denna används sedan för att göra vaxfiguren som är grunden till formen bronset sedan ska gjutas i.  

 

Därefter borstas hett vax på formen flera gånger, så att den sipprar in i de allra minsta utrymmena och täcker formens insida. När vaxet har svalnat har vi kvar ett ihåligt vaxduplikat av originalet. Konstnären eller en gjutare avslutar genom att finputsa vaxskulpturen för hand och behandlar varje vaxgjutning som ett originalkonstverk.

 

Därefter fästs vaxstavar (rör), på vaxmodellen. Dessa gör att det smälta bronset sedan kan strömma in i formen. 

 

Innan gjutning måste dock en form för bronset skapas. Enkelt förklarat byggs ett stenhårt skal av gips och kvartssand runt vaxmodellen som kan motstå höga temperaturer och tryck. Därefter kan formen som nu är täckt av gips läggas i en ugn med hög temperatur så att vaxet smälter bort och lämnar ett ihåligt utrymme. Därav termen "förlorat vax" (lost wax). När det hårda skalet har svalnat, hälls smält brons i formen och fyller formen där  vaxskulpturen tidigare fanns.

 

 

När bronset stelnat krossas gipsformen och rören skärs av. Vad vi har kvar är en bronsskulptur som exakt replikerar modellen.

 

En gjutare rengör bronsen och sandblästrar den för att ta bort eventuella rester av beläggningen för att få fram konstverkets ursprungliga struktur. Ett av de sista stegen kallas patinering och är den traditionella tekniken för färgning av brons. Genom att kombinera värme med kemikalier och syror reagerar bronset för att skapa rika färgnyanser enligt konstnärens specifikationer.

 

patinering

 

Slutligen stämplas skulpturen med gjuterimärke, konstnärens signatur, ev. upphovsrätts logotyper och numrering. Först nu kan skulpturen betraktas som komplett. Varje skulptur går igenom denna detaljerade process. Varje bronsskulptur som framställs är en kombination av tid och ansträngning som görs av professionella gjutare. Genom den förlorad vax processen återspeglar slutskulpturen konstnärens ursprungliga modell exakt.