Manne Ihran

1877-1917

”Skytteanum, Atterbomska huset och Domkyrkan”

Olja på duk, 70x62 cm. Daterad 1915

Gustaf Emanuel (Manne) Ihran, född 1877, död 7 januari 1917 i Uppsala, var en svensk konstnär verksam i Uppsala.

 

Ihran målade främst motiv från Uppsala och stadens omgivningar. Ihran anses vara en av Bruno Liljefors efterföljare. Ihrans debut som konstnär var den parodiska konstutställningen vid Kalmar Nation 1903. Han var också 1903–1904 aktiv i den kortlivade konsttidskriften Med pensel och penna.[ Tillsammans med Ernst Nilsson och Jonas Lindkvist bildade Ihran Uppsalagruppen och ställde bland annat ut på Nya konstgalleriet i Stockholm 1916.

 

Ihran har varit representerad på sentida utställningar på Uppsala konstmuseum, som Upsaliana - ett lokalt perspektiv hösten 2003 och Uppländsk naturromantik - Bruno Liljefors och hans efterföljare vintern 2007/2008. 1948 var han representerad på en minnesutställning på Carolina Rediviva över konsttidskriften Med pensel och pennas konstnärer.

 

Manne Ihran är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

 

Atterbomska huset

Uppfördes 1782 av Jacob Lindblom. Huset fick sitt namn av att Per Daniel Amadeus Atterbom bodde i huset under åren 1807-1810.

 

Atterbom var en svensk författare, professor och kritiker.

 

Atterbom var professor i Uppsala, ledamot av Svenska Akademien från 1840 och skrev det romantiska verket Lycksalighetens ö.

 

Han blev professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1828 och i estetik och modern litteratur 1835, ledamot av Svenska Akademien 1839. Han var farfar till Ebba Atterbom och lärare åt den blivande kung Oscar I under åren 1819–1821.

 

Så här ser huset ut idag

 

Läs mer om utställningen: Uppsala, staden och slättens målare III