Gusten Widerbäck

1879-1970

"Helga Trefaldighets Kyrka"

olja på pannå, 50x68 cm

Utförd före 1930

 

"Helga Trefaldighets Kyrka"

olja på duk, 32,5x36 cm

Utförd efter 1930

Utförd före 1930

Motivet är ifrån Riddartorget, på vänster sida ser man  låga byggnader, där nu Värmlands Nation ligger, som blev klart 1930.

Utförd efter 1930

Målningen är utförd 1930 eller senare då Värmlands Nation i motivets vänstra sida invigdes av Kung Gustav V den 11 oktober 1930.

Helga Trefaldighets Kyrka

Nuvarande kyrkobyggnad är troligen den tredje på denna plats. Kyrkans äldsta del är sakristian som uppfördes i slutet av 1200-talet mot en äldre träkyrka. Någon gång under 1300-talet, byggdes den nuvarande treskeppiga basilikan med gråsten i de nedre delarna och tegel i de övre. Under slutet av medeltiden kanske 1400-talet byggde man till det kraftiga men låga kyrktornet. Den medeltida höga tornspiran förstördes när staden brann år 1702 och ersattes sedan med en huv. Korsarmarna mot norr och söder dateras till 1400-talet. På kyrktornets sydsida finns ett starkt restaurerat medeltida solur som visar svensk normaltid (vintertid). Valven och Mariakorets väggar är täckta av 1400-talsmålningar, utförda av Albertus Pictor. På 1700-talet blev målningarna överkalkade. Målningarna togs åter fram 1905 och restaurerades hårt. I modern tid har målningarna rengjorts och konserverats på 1950- och 1970-talen samt 2016. Prästgården bredvid kyrkan är den ombyggda tiondeboden från medeltiden.

 

Läs mer om utställningen Uppsala, Staden och Slättens målare III